Επιστημονική δραστηριότητα

 

 

Ο ιατρός έχει λάβει μέρος τόσο σε Ελληνικά όσο και σε διεθνή συνέδρια με ομιλίες, εργασίες, ελεύθερες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

12&13 Mαρτίου 2015 Αθήνα 89η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας


6&7 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα 24ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


13-17 Μαίου 2014 Αλεξανδρούπολη 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας


12-14 Mαρτίου 2014 Αθήνα 87η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής 

Νεφρολογικής Εταιρείας


31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα 23ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


14&15 Νοεμβρίου 2013 Θεσσαλονίκη 86η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας


31 Μαίοιυ 2013 – 4 Ιουνίου 2013 Hong Kong ISN World Congress of Nephrology


1&2 Φεβρουαρίου 2013 Αθήνα 22ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


29&30 Νοεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη 84η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας


1-3 Σεπτεμβρίου 2012 Κύθηρα ΙΧ Κυθηραϊκές Ημέρες Υπέρτασης και Νεφρολογίας


3&4 Φεβρουαρίου 2012 Aθήνα 21ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


13-15 Οκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece 10th Congress BANTAO


13 Oκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece ERA – EDTA: Vasculitides


23-26 Ιουνίου 2011 Prague - Czech Republic XLVIII ERA – EDTA Congress


19&20 Μαϊου 2011 Patras – Greece ERA – EDTA: Νew Trends in Pathogenesis and Treatment of Glomerular Diseases


5–8 Μαίου 2011 Chalkidiki – Greece Leading Innovative Vascular Education


4&5 Φεβρουαρίου 2011 Αθήνα 20ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


19–23 Ιανουαρίου 2011 Αθήνα 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας


2-5 Iουνίου 2010 Κώς 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας


5&6 Φεβρουαρίου 2010 Αθήνα 19ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


9&10 Οκτωβρίου 2009 Θεσσαλονίκη 1ο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις στην διαβητική Νεφροπάθεια»


30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008 Αθήνα 29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο


6&7 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα 18ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.


3–5 Φεβρουαρίου 2006 Αθήνα 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας

2.jpg