Ομιλίες - Ανακοινώσεις

 

 

1 Iανουαρίου 2014 - έως σήμερα  Α phase III, randomized, assessor-blinded, active-controlled, multicenter study of the efficacy and safety of APO-EPO as compared to Procrit when given subcutaneously to patients with anemia of chronic kidney disease stage 5D who are currently not on epoetin replacement therapy. 


13-17 Μαϊου 2014  Αλεξανδρούπολη, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας 

♦ Η χρήση των ερυθροποιτικών παραγόντων στους αιμοκαθαιρόμενους (ΑΜΚ) ασθενείς: Σύγκριση των χορηγούμενων δόσεων για τον ίδιο στόχο αιμοσφαιρίνης 


13-17 Μαϊου 2014  Αλεξανδρούπολη, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας 

♦ Τα επίπεδα της IL-6 σε ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση και ON_LINE αιμοδιαδιήθηση


26-29 Σεπτεμβρίου 2013   Timisoara – Romania, 11th Congress BANTAO

♦ IL-6 Levels in Patients With End-Stage Renal Disease on Hemodialysis and On-Line Hemodiafiltration Treatment


31 Μαϊου 2013 - 4 Ιουνίου 2013 Hong Kong, ISN World Congress of Nephrology

♦ Dipping Status Determines Nocturnal Natriuresis Independently οf Nighttime Blood Pressure and Volume


27-31 Μαρτίου 2013 Αθήνα, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο

♦ Γλυκαιμικοί δείκτες σε διαβητικούς ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.


1 & 2 Φεβρουαρίου 2013 Αθήνα, 22ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., «Νεωτερίστικες Προσεγγίσεις για την Αρτηριακή Υπέρταση. Aνοσολογικοί Μηχανισμοί»


2013  Ελληνική Νεφρολογία 

♦ «Μικρολευκωματινουρία και καρδιαγγειακός κίνδυνος: Πως και Γιατί;»


29 & 30 Νοεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη, 84η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής  Νεφρολογικής Εταιρείας «Νεφρωσικό Σύνδρομο από Νόσο Ελαχίστων Αλλοιώσεων σε ασθενή με  Προυπάρχουσα Μεσαγγειουπερπλαστική Νεφρίτιδα του Λύκου»


24-27 Mαίου 2012 Paris – France, 49th ERA – EDTA

♦ Cinacalcet vs. Paricalcitol in Hemodialysis Patients


10-13 Mαίου 2012 Κυλήνη, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

♦ Συγκριτική μελέτη Cinacalcet έναντι Paricalcitol σε ασθενείς υπο αιμοκάθαρση


22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 

♦ Καθυστερημένη Επαναγγείωση Μονήρους Νεφρού μετά από Θρόμβωση Ενδονάρθηκα της Σύστοιχης Νεφρικής Αρτηρίας


13-15 Οκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece, 10th Congress BANTAO

♦ Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients Comparing Four Different Erythropoietin Stimulating Agents


13-15 Οκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece, 10th Congress BANTAO

♦ Nocturnal Natriuresis in Relation to the Circadian Phenotype of Arterial Blood Pressure


16-17 Σεπτεμβρίου 2011 Toronto, 10th Anniversary «Prevention in Renal Disease»

♦ Effectiveness of erythropoiesis – stimulating factors in dialysis patients


16-17 Σεπτεμβρίου 2011 Toronto, 10th Anniversary «Prevention in Renal Disease»

♦ Cardioprotective role of aliskiren in patients with chronic kidney disease


Απρίλιος - Ιουνιος 2011 Ελληνική Νεφρολογία

♦ «Αποτελεσματικότητα των παραγόντων που διεγείρουν την αιμοποίηση σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς»


4 & 5 Φεβρουαρίου 2011 Αθήνα, 20ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. «Τα Αρνητικά Αποτελέσματα των Μελετών Θεραπείας της αναιμίας στη ΧΝΝ Οφείλονται στη Δόση της Ερυθροποιητίνης ή στο Επίπεδο του Αιματοκρίτη»


2011 Renal Failure 

♦ «Efficacy of hemopoietic-stimulating factors in patients undergoing chronic hemodialysis» 


2-5 Ιουνίου 2010 Κώς, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

♦ Ο καρδιοπροστατευτικός ρόλος της αλισκιρένης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

2.jpg