Νεφρολογικές υπηρεσίες στο ιατρείο

 

Κατόπιν συνεννόησης, οι ασθενείς μπορούν να απευθυνθούν στο νεφρολογικό ιατρείο για πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων όπως:

♦ Αρτηριακή υπέρταση

♦ Σακχαρώδη διαβήτη με νεφρική προσβολή (διαβητική νεφροπάθεια)

♦ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

♦ Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε οποιοδήποτε στάδιο (Ι → V) και των επιπλοκών αυτής (αναιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οστική νόσο). Προετοιμασία για ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση.

♦ Αιματουρία – Λευκωματουρία

♦ Νεφρωσικό – Νεφριτιδικό σύνδρομο

♦ Σπειραματονεφρίτιδες με δυνατότητα βιοψίας

♦ Νεφρολιθίαση (διερεύνηση λίθων και θεραπεία πρόληψης αυτών)

♦ Λοιμώξεις ουροποιητικού (ανώτερου, κατώτερου,

υποτροπιάζουσες κυστίτιδες)

♦ Επίκτητο ή Συγγενή μονόνεφρο

♦ Πολυκυστική νόσος νεφρών

 

 Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος για συνταγογράφηση με τον ΕΟΠΥΥ.

 

4.jpg